LAFLicences.lv izmanto divu veidu sīkdatnes:
  1. Sīkdatnes, kas nodrošina Jūsu pieprasīto pakalpojumu darbību.
  2. Sīkdatnes, kas LAFLicences.lv sniedz informāciju par interneta vietnes www.laflicences.lv apmeklējumu un, kuru izmantošanai ir nepieciešama Jūsu piekrišana.
Piekrītu

LICENCES

Pasūtīt licenci

Tiesnešu licences

Vārds, Uzvārds Tiesneša amats Licences Nr. Licences līmenis Derīguma termiņš
Deivids NIĶELIS Tiesnesis DN12800LV24 C 31.12.2024
Reinis VEIDERS Tiesnesis RV13056LV24 C 31.12.2024
Kitija VEIDERE Tiesnesis KV13057LV24 C 31.12.2024
Ainārs SKRICKIS Tiesnesis AS13569LV24 B 31.12.2024
Arnis FELDORFS Tiesnesis AF13059LV24 C 31.12.2024
Kalvis PĒRKONS Tiesnesis KP14083LV24 B 31.12.2024
Gundars FELDORFS Tiesnesis GF13060LV24 B 31.12.2024
Gabriela FELDORFS Tiesnesis GF13061LV24 Māceklis 31.12.2024
Arnis LITAVNIEKS Tiesnesis AL13573LV24 C 31.12.2024
Rodrigo TAURIŅŠ Tiesnesis RT13829LV24 Māceklis 31.12.2024
Dāvids SUDRABS Tiesnesis DS13574LV24 Māceklis 31.12.2024
Andris GRIĶIS Sacensību vadītājs AG13319LV24 C 31.12.2024
Haralds SUDRABS Tiesnesis HS13575LV24 Māceklis 31.12.2024
Normunds ŠVARCS Galvenais tiesnesis NS13831LV24 B 31.12.2024
Adele ILIŠKO Tehniskais tiesnesis AI14087LV24 C 31.12.2024
Velga MIŅINA Tiesnesis VM12552LV24 A 31.12.2024
Aivars KELPIS Tiesnesis AK13576LV24 C 31.12.2024
Estere LILIENŠTEINA Sekretārs EL12809LV24 B 31.12.2024
Krista ASARE Tiesnesis KA13577LV24 B 31.12.2024
NORMUNDS ZAĶIS Tiesnesis NZ12554LV24 A 31.12.2024
Vita VALAINE Galvenais sekretārs VV13066LV24 A 31.12.2024
Evita MIŅINA Tiesnesis EM12556LV24 A 31.12.2024
Indulis BRIEDĪTIS Tiesnesis IB12557LV24 A 31.12.2024
Agnija BRIEDĪTE Tiesnesis AB12560LV24 C 31.12.2024
Artis TUPESIS Tiesnesis AT14099LV24 B 31.12.2024
Linda MEDNE Sacensību komisārs LM12308LV24 A 31.12.2024
Gunārs ĶEIPĀNS Galvenais tiesnesis GK12309LV24 A 31.12.2024
Aivars GRĀVELSIŅŠ Distances priekšnieks AG12565LV24 B 31.12.2024
Uldis JANKĒVICS Tiesnesis UJ12821LV24 C 31.12.2024
Samanta ROZENBERGA Tiesnesis SR13077LV24 C 31.12.2024
Jānis PAKERS Tiesnesis JP13845LV24 B 31.12.2024
Andris ZVINGĒVICS Novērotājs AZ12310LV24 A 31.12.2024
Kaspars BRIEDĪTIS Tiesnesis KB12567LV24 B 31.12.2024
Jekaterina ABRAMENKO Dalībnieku tiesnesis JA12568LV24 B 31.12.2024
Harijs TEKUTIS Tiesnesis HT13080LV24 C 31.12.2024
Kaspars ŠIMKUS Dalībnieku tiesnesis KS12313LV24 B 31.12.2024
Egils MEŽAKS Tiesnesis EM12569LV24 B 31.12.2024
Boriss KOTOVS Galvenais tiesnesis BK12314LV24 C 31.12.2024
Anita Maija PLUKSE Tiesnesis AP12570LV24 B 31.12.2024
Juris APERĀNS Tiesnesis JA12826LV24 A 31.12.2024
Edgars ZORĢIS Tiesnesis EZ13082LV24 B 31.12.2024
Markuss KOTOVS Tiesnesis MK12315LV24 C 31.12.2024
Mārtiņš BIRKĀNS Tiesnesis MB12571LV24 C 31.12.2024
Guntis GŪTMANIS Tiesnesis GG12572LV24 B 31.12.2024
Aldis PĪLĒNS Drošības komisārs AP12828LV24 A 31.12.2024
Inese JERMOLAJEVA Tiesnesis IJ13084LV24 C 31.12.2024
Raimonds JERĀNS Tehniskais tiesnesis RJ12573LV24 B 31.12.2024
Andris ŠIMKUS Novērotājs AS12574LV24 A 31.12.2024
Anita VĪGUBE Tiesnesis AV12830LV24 C 31.12.2024
Arnis BORISEVIČS Tiesnesis AB13087LV24 C 31.12.2024
Inga GINTERE Tiesnesis IG12576LV24 A 31.12.2024
Kristiāna OZOLA Dalībnieku tiesnesis KO13088LV24 B 31.12.2024
Signe GINTERE Tiesnesis SG12577LV24 B 31.12.2024
Jevgenijs SAKS Tiesnesis JS12322LV24 A 31.12.2024
Reinis GINTERS Tiesnesis RG12578LV24 A 31.12.2024
Jānis BŪČIŅŠ Tiesnesis JB13091LV24 B 31.12.2024
Kārlis ZATOVIČS Tiesnesis KZ13603LV24 C 31.12.2024
Aleksandrs PRIHODJKO Tiesnesis AP13092LV24 C 31.12.2024
Kristaps ĶIRSONS Tiesnesis KK13093LV24 C 31.12.2024
Gundars VĪTOLS Tehniskais tiesnesis GV12326LV24 A 31.12.2024
Toms LEJIŅŠ Sacensību komisārs TL12838LV24 A 31.12.2024
Sandis VIČE Tiesnesis SV13094LV24 C 31.12.2024
Jānis BEĻAKOVS Galvenais tiesnesis JB13606LV24 A 31.12.2024
Kitija Kamilla OKMANE Tiesnesis KO12840LV24 B 31.12.2024
Diāna ŪSIŅA Tiesnesis DU14121LV24 C 31.12.2024
Līga PLŪME-PODZIŅA Tiesnesis LP12330LV24 B 31.12.2024
Mārtiņš DĪRIŅŠ Tiesnesis MD12842LV24 B 31.12.2024
Normunds FREIJS-ŠENKEVICS Tiesnesis NF14122LV24 A 31.12.2024
Gatis KRASTIŅŠ Sacensību vadītājs GK12331LV24 A 31.12.2024
Valters Juris PAVASARIS Tehniskais tiesnesis VP14123LV24 Māceklis 31.12.2024
Elīna ZUSTENIECE Tiesnesis EZ12332LV24 B 31.12.2024
Edgars FAULBAUMS Tiesnesis EF12844LV24 C 31.12.2024
Sigita ZVIRGZDA Tiesnesis SZ13100LV24 B 31.12.2024
Aivis ZVAIGZNE Tiesnesis AZ13356LV24 C 31.12.2024
Arturs KLAIVS Tiesnesis AK12333LV24 C 31.12.2024
Austra JĒRĀNE Tiesnesis AJ14125LV24 C 31.12.2024
Kristīne MĒNESE Tiesnesis KM13358LV24 C 31.12.2024
Gaļina UTKINA Tiesnesis GU13360LV24 Māceklis 31.12.2024
Katrīna ŠEIDLERE Tiesnesis KS13616LV24 C 31.12.2024
Endija ĶERVIJA Tiesnesis EK13872LV24 B 31.12.2024
Aivars ŪSIŅŠ Tiesnesis AU14128LV24 Māceklis 31.12.2024
Jānis STEPIŅŠ Tiesnesis JS12337LV24 B 31.12.2024
Andris BARTKEVIČS Tiesnesis AB12338LV24 B 31.12.2024
Aivars KĻAVIŅŠ Tiesnesis AK12594LV24 B 31.12.2024
Roberts GRUNDMANIS Tehniskais tiesnesis RG13618LV24 C 31.12.2024
Rūdolfs JAUNZARS Tiesnesis RJ13363LV24 C 31.12.2024
Iveta KRASTIŅA Galvenais sekretārs IK12340LV24 A 31.12.2024
Jana KARZJUKA Galvenais sekretārs JK13365LV24 C 31.12.2024
Andris DAUGINS Tiesnesis AD12342LV24 A 31.12.2024
Šarlote VĪDUŠA Tiesnesis SV13110LV24 C 31.12.2024
Artis KOKOREVICS Tiesnesis AK13366LV24 Māceklis 31.12.2024
Zane PLOSTNIECE Tiesnesis ZP14134LV24 Māceklis 31.12.2024
Edgars EBERLIŅŠ Tiesnesis EE12343LV24 A 31.12.2024
Uldis ŠLEINERS Tiesnesis US12599LV24 B 31.12.2024
Undīne KRAVALE-VĪDUŠA Tiesnesis UK13111LV24 A 31.12.2024
Valdis BULIGINS Tiesnesis VB12856LV24 C 31.12.2024
Jānis KŅAZS Tiesnesis JK14136LV24 B 31.12.2024
Jānis ŠILKE Tiesnesis JS12345LV24 C 31.12.2024
Kristaps BRIEDIS Tiesnesis KB12857LV24 C 31.12.2024
Raivis REINSONS Tehniskais tiesnesis RR13625LV24 B 31.12.2024
Inga ŠILKE Tiesnesis IS12346LV24 C 31.12.2024
Nauris STASIS Tiesnesis NS13626LV24 B 31.12.2024
Māris MILLERS Sacensību vadītājs MM12347LV24 B 31.12.2024
Dzintars AUKA Galvenais tiesnesis DA12348LV24 B 31.12.2024
Ilze VILIMANE Tiesnesis IV12860LV24 C 31.12.2024
Anete DREVINSKA Galvenais sekretārs AD13628LV24 A 31.12.2024
Ketija ZVANĪTĀJA Tiesnesis KZ12349LV24 C 31.12.2024
Mārtiņš ZVIEDRIS Drošības komisārs MZ12605LV24 A 31.12.2024
Ansis ŠTRĀLS Tiesnesis AS12350LV24 C 31.12.2024
Egija EIHVALDE Tiesnesis EE12862LV24 B 31.12.2024
Natālija APOGA Tiesnesis NA13630LV24 C 31.12.2024
Valdis BRUTĀNS Galvenais sekretārs VB13631LV24 A 31.12.2024
Laila ĶEIPĀNE Galvenais sekretārs LK13120LV24 B 31.12.2024
Eva SILIŅA Tehniskais tiesnesis ES12353LV24 C 31.12.2024
Kalvis SMILDZIŅŠ Tiesnesis KS12609LV24 B 31.12.2024
Eva MEIJERE Galvenais sekretārs EM12354LV24 C 31.12.2024
Jēkabs KASKA Dalībnieku tiesnesis JK13122LV24 C 31.12.2024
Zigmārs EIGMINS Drifta vērtētājs ZE13634LV24 A 31.12.2024
Reinis STENDERS Tiesnesis RS12355LV24 B 31.12.2024
Kristela LĪCE Tiesnesis KL13891LV24 C 31.12.2024
Kristaps UŠVILS Tiesnesis KU12356LV24 B 31.12.2024
Jānis BLUŠS Sacensību vadītājs JB12357LV24 A 31.12.2024
Dainis POLITIKO Tehniskais tiesnesis DP12613LV24 B 31.12.2024
Andris MILLERS Sacensību komisārs AM12358LV24 A 31.12.2024
Martins DOBELIS Dalībnieku tiesnesis MD13894LV24 C 31.12.2024
Eviss BERTRANDS Tiesnesis EB12359LV24 B 31.12.2024
Evita ZVAGULE Galvenais sekretārs EZ12615LV24 A 31.12.2024
Patriks ŠPACS Tehniskais tiesnesis PS12616LV24 C 31.12.2024
Kaspars BITE Sacensību vadītājs KB12872LV24 B 31.12.2024
Aleksandrs BUTKEVIČS Tiesnesis AB12361LV24 Māceklis 31.12.2024
DAGNIS STRAUTMANIS Tiesnesis DS13129LV24 C 31.12.2024
Gatis PIZIKS Tiesnesis GP12362LV24 B 31.12.2024
Aleksis Ansis VIEGLAIS Tiesnesis AV12874LV24 C 31.12.2024
Māris PODIŅŠ Tehniskais tiesnesis MP13386LV24 A 31.12.2024
Gatis BAJINSKIS Tiesnesis GB14154LV24 C 31.12.2024
Dzintars KUNCE Tiesnesis DK12875LV24 C 31.12.2024
Kitija PŪPOLIŅA - PODIŅA Tehniskais tiesnesis KP13387LV24 B 31.12.2024
Roberts REINHOLDS Tiesnesis RR14155LV24 C 31.12.2024
Kārlis ĶIPSTS Tiesnesis KK12876LV24 C 31.12.2024
Maksims AMEĻČENKOVS Tiesnesis MA14156LV24 C 31.12.2024
Nikolass GULBIS Drifta vērtētājs NG13133LV24 C 31.12.2024
Līga SĒRDIENE Tiesnesis LS13389LV24 C 31.12.2024
Mārtiņš BAHMANIS Tiesnesis MB13901LV24 Māceklis 31.12.2024
Terēze OZOLA Galvenais tiesnesis TO12366LV24 A 31.12.2024
Maksims TIMOFEJEVS Tiesnesis MT12878LV24 C 31.12.2024
Māris ĶIPSTS Tiesnesis MK13134LV24 B 31.12.2024
Elizabete SAULKALNA Tiesnesis ES13390LV24 C 31.12.2024
IGORS SAVĻAKS Tiesnesis IS14158LV24 C 31.12.2024
Matīss LEPIKSONS Tehniskās komisijas vadītājs ML13647LV24 A 31.12.2024
Guntis LEITIS Tiesnesis GL12368LV24 C 31.12.2024
Roberts ŠIVARS Tehniskais tiesnesis RS12624LV24 C 31.12.2024
Dāvis BITE Tiesnesis DB12880LV24 B 31.12.2024
Egils DREIMANIS Tehniskais tiesnesis ED13136LV24 Māceklis 31.12.2024
Reinis GUDONIS Tehniskais tiesnesis RG13648LV24 B 31.12.2024
Lauris SILIŅŠ Distances priekšnieks LS13904LV24 B 31.12.2024
Matīss TĪRMANIS Tiesnesis MT12881LV24 C 31.12.2024
Egils DREIMANIS Galvenais tiesnesis ED13137LV24 C 31.12.2024
Ainars IĻJINS Tiesnesis AI12882LV24 C 31.12.2024
Toms Dāvids ŠĒNERS Tiesnesis TS13394LV24 C 31.12.2024
Emīls LAPIŅŠ Tiesnesis EL13906LV24 C 31.12.2024
Kaspars OLIŅŠ Tiesnesis KO12371LV24 C 31.12.2024
Ilze EGLĪTE Tiesnesis IE13395LV24 C 31.12.2024
Artis DASMANIS Tiesnesis AD13907LV24 Māceklis 31.12.2024
Santa BROLĪTE Tiesnesis SB14163LV24 C 31.12.2024
Kristaps DRUVA Tiesnesis KD12884LV24 C 31.12.2024
Mārtiņš VĀNS Drifta vērtētājs MV13140LV24 C 31.12.2024
Dāvids Daniels KALNIŅŠ Tiesnesis DK13396LV24 C 31.12.2024
Mārtiņš ZUDAVS Tiesnesis MZ12885LV24 B 31.12.2024
Valdis BRENCIS Tehniskais tiesnesis VB13141LV24 B 31.12.2024
Emīlija Zanda ŠPERBERGA Tiesnesis ES13397LV24 C 31.12.2024
Elīne BERĶE BLUŠA Sacensību komisārs EB12374LV24 A 31.12.2024
Ieva ROGOZOVA Tiesnesis IR13142LV24 C 31.12.2024
Renārs LEPIKSONS Tehniskais tiesnesis RL13654LV24 Māceklis 31.12.2024
Jānis SILIŅŠ Tehniskais tiesnesis JS12375LV24 B 31.12.2024
Viesturs SAUKĀNS Galvenais sekretārs VS12631LV24 A 31.12.2024
Sandis INDRIKSONS Galvenais tiesnesis SI13143LV24 Māceklis 31.12.2024
Rolands KORSAKS Dalībnieku tiesnesis RK12376LV24 B 31.12.2024
Jānis SAULKALNS Tiesnesis JS13400LV24 C 31.12.2024
Uģis KIRKOPS Tiesnesis UK14168LV24 C 31.12.2024
Edgars LAIME Tiesnesis EL12377LV24 C 31.12.2024
Elvijs PUDŽMIS Tiesnesis EP14169LV24 C 31.12.2024
Ilona ALKSNĪTE Tiesnesis IA13146LV24 B 31.12.2024
Kristaps AŠMANIS Tehniskais tiesnesis KA12379LV24 C 31.12.2024
Jānis AMBRĒNS Tiesnesis JA12635LV24 B 31.12.2024
Sintija KĻAVIŅA Tiesnesis SK12891LV24 C 31.12.2024
Gabriela BITE Tiesnesis GB13403LV24 C 31.12.2024
Pēteris KESLERS Drifta vērtētājs PK13915LV24 C 31.12.2024
Imants BITMETS Drifta vērtētājs IB13148LV24 A 31.12.2024
Aleks LEIMANIS Tiesnesis AL13404LV24 C 31.12.2024
Rolands VANADZIŅŠ Tiesnesis RV14172LV24 Māceklis 31.12.2024
Arturs AUKA Tiesnesis AA12381LV24 Māceklis 31.12.2024
Ģirts BULIGINS Tiesnesis GB12893LV24 C 31.12.2024
Mārtiņš ŠEIDLERS Tiesnesis MS13405LV24 C 31.12.2024
Dainis BAUMANIS Tiesnesis DB14173LV24 C 31.12.2024
GINTS GAIĶIS Drošības komisārs GG12382LV24 B 31.12.2024
Inga SILIŅA Tiesnesis IS12894LV24 C 31.12.2024
Kaspars BUTKUS Tiesnesis KB13152LV24 B 31.12.2024
Jānis ORLOVS Tiesnesis JO14176LV24 C 31.12.2024
Jānis LINGARTS Tehniskais tiesnesis JL12385LV24 C 31.12.2024
Ģirts MIEZĪTIS Tiesnesis GM14177LV24 C 31.12.2024
Gatis ZVEJNIEKS Tehniskais tiesnesis GZ12386LV24 C 31.12.2024
Toms BERGMANIS Tiesnesis TB12642LV24 B 31.12.2024
Henrijs VASIĻJEVS Tiesnesis HV12898LV24 C 31.12.2024
Arturs SPROĢIS Tiesnesis AS14178LV24 C 31.12.2024
Mārtiņš PETRUKS Tiesnesis MP14179LV24 C 31.12.2024
Ingus JĒKABSONS Drifta vērtētājs IJ13156LV24 B 31.12.2024
Emīls BEŅISLAVSKIS Tiesnesis EB13924LV24 Māceklis 31.12.2024
Kaspars SILENIEKS Tehniskais tiesnesis KS12901LV24 Māceklis 31.12.2024
Miks ZVAIGZNE Tiesnesis MZ13925LV24 B 31.12.2024
Gatis STIBA Tiesnesis GS14181LV24 C 31.12.2024
Raimonds ALKSNIS Tiesnesis RA14182LV24 C 31.12.2024
Ralfs GRĀVERIS-PRENCLAVS Tiesnesis RG13159LV24 C 31.12.2024
Deivids MELVERIS Tiesnesis DM13415LV24 C 31.12.2024
Reinis MEŽIŅŠ Tiesnesis RM14183LV24 C 31.12.2024
Raivis RIEŽNIEKS Tiesnesis RR12904LV24 C 31.12.2024
Vladislavs BELOUSOVS Sacensību komisārs VB13160LV24 C 31.12.2024
Markuss Rūdis ŠALAJEVS Tiesnesis MS13416LV24 C 31.12.2024
Ilmārs ĀĶIS Tiesnesis IA13928LV24 C 31.12.2024
Linards LŪKS Tiesnesis LL12905LV24 C 31.12.2024
Ilgvars ĀBOLTIŅŠ Tiesnesis IA12394LV24 A 31.12.2024
Jānis SNIEDZĀNS Sacensību komisārs JS12650LV24 A 31.12.2024
Roberts ĻUTKUS Tehniskais tiesnesis RL12906LV24 B 31.12.2024
Rita ĀBOLTIŅA Tiesnesis RA12395LV24 B 31.12.2024
Viesturs RONIS Drošības komisārs VR12651LV24 B 31.12.2024
Rihards SAKS Tiesnesis RS13931LV24 B 31.12.2024
Dairis VĪKSNE Sacensību komisārs DV12652LV24 A 31.12.2024
Krišjānis SILIŅŠ Tiesnesis KS13164LV24 B 31.12.2024
Kristaps FREIMANIS Tiesnesis KF14188LV24 C 31.12.2024
Dairis VĪKSNE Tehniskais tiesnesis DV12653LV24 B 31.12.2024
Matīss Kārlis DREIMANIS Tiesnesis MD13677LV24 C 31.12.2024
Itars SILIŅŠ Galvenais tiesnesis IS12398LV24 A 31.12.2024
Viktorija Keita DREIMANE Tiesnesis VD13678LV24 B 31.12.2024
Dāvids KRASTIŅŠ Tiesnesis DK12399LV24 C 31.12.2024
Gatis ZONS Tiesnesis GZ14191LV24 C 31.12.2024
Megija SKALDE Tiesnesis MS13168LV24 C 31.12.2024
Inese DREIMANE Tiesnesis ID13680LV24 B 31.12.2024
Ieva SARMIŅA Sekretārs IS12657LV24 A 31.12.2024
Sanita MIROŠŅIKA Tehniskais tiesnesis SM13937LV24 C 31.12.2024
Almants KALNIŅŠ Tiesnesis AK14193LV24 C 31.12.2024
Arvis RĒPIŅŠ Tiesnesis AR13938LV24 Māceklis 31.12.2024
Sandris VĀVERNIEKS Tehniskais tiesnesis SV13939LV24 C 31.12.2024
Inga BARKĀNE Dalībnieku tiesnesis IB14195LV24 C 31.12.2024
Ēriks LEJIŅŠ Tiesnesis EL12660LV24 C 31.12.2024
Ēriks LEJIŅŠ Tiesnesis EL12661LV24 C 31.12.2024
Elvita GRUDULE Tiesnesis EG13685LV24 C 31.12.2024
Uldis MIĶELŠTEINS Tehniskais tiesnesis UM12406LV24 C 31.12.2024
Jānis LEJNIEKS Tiesnesis JL13430LV24 C 31.12.2024
Emīls ERNSTS Tiesnesis EE13686LV24 C 31.12.2024
Pēteris ZORĢIS Sacensību komisārs PZ12407LV24 A 31.12.2024
Boriss KOTOVS Tehniskais tiesnesis BK12663LV24 Māceklis 31.12.2024
Marks ZVAGULIS Tiesnesis MZ13431LV24 C 31.12.2024
Roberts KRŪMIŅŠ Tiesnesis RK13687LV24 C 31.12.2024
Armands PUĶĪTIS Tiesnesis AP13943LV24 B 31.12.2024
Matīss URBĀNS Tiesnesis MU14199LV24 C 31.12.2024
Ģirts AUZIŅŠ Tehniskais tiesnesis GA12408LV24 A 31.12.2024
Māris BAUMANIS Galvenais tiesnesis MB12664LV24 B 31.12.2024
Enija Viktorija ANDREJEVA Tiesnesis EA13944LV24 C 31.12.2024
Māris BAUMANIS Tehniskais tiesnesis MB12665LV24 C 31.12.2024
Igors PONOMARJOVS Distances priekšnieks IP12666LV24 B 31.12.2024
Igors PONOMARJOVS Tehniskais tiesnesis IP12667LV24 B 31.12.2024
Zane JEIGE Tiesnesis ZJ13691LV24 C 31.12.2024
Linda LAPIŅA Sekretārs LL13948LV24 B 31.12.2024
Konstantīns RIBAKOVS Galvenais tiesnesis KR12669LV24 C 31.12.2024
Aldis SILIŅŠ Tiesnesis AS12925LV24 C 31.12.2024
Māris KULŠS Dalībnieku tiesnesis MK13693LV24 A 31.12.2024
Arvīds LAZOVSKIS Tiesnesis AL12670LV24 C 31.12.2024
Māris SKULTE Tiesnesis MS13950LV24 C 31.12.2024
Jānis KRASTIŅŠ Sacensību komisārs JK12672LV24 A 31.12.2024
Dāvids VIZULIS Tiesnesis DV13441LV24 C 31.12.2024
SANDRIS RIMOVS Tiesnesis SR12418LV24 A 31.12.2024
Mārtiņš ZUTIS Tiesnesis MZ12931LV24 B 31.12.2024
Agris KVEDARS Tiesnesis AK13699LV24 B 31.12.2024
Diana BEDNARSKA Tiesnesis DB13955LV24 B 31.12.2024
Jānis KAULIŅŠ Dalībnieku tiesnesis JK13956LV24 C 31.12.2024
Dāvis ČIPĀNS Tiesnesis DC12933LV24 C 31.12.2024
Santa KUZMINA Tiesnesis SK12934LV24 Māceklis 31.12.2024
Ilze SAULĪTE-KOZLOVSKA Tiesnesis IS12423LV24 A 31.12.2024
Gunārs KOSOJS Sacensību komisārs GK12935LV24 A 31.12.2024
Mareks KOZLOVSKIS Tiesnesis MK12424LV24 C 31.12.2024
Sergejs BEDNARSKIS Tiesnesis SB13960LV24 A 31.12.2024
Katrīna SEGLIŅA Tiesnesis KS12425LV24 B 31.12.2024
Juris PAEGLE Tiesnesis JP12426LV24 B 31.12.2024
Ģirts ĀRIŅŠ Tiesnesis GA12427LV24 C 31.12.2024
Artūrs SMALKAIS Galvenais tiesnesis AS12683LV24 C 31.12.2024
Kārlis SKIRMANIS Tiesnesis KS12428LV24 B 31.12.2024
Ilona BIRKA Tiesnesis IB12429LV24 A 31.12.2024
Jānis PODNIEKS Tiesnesis JP13709LV24 Māceklis 31.12.2024
Mārtiņš KOLONOVS Tiesnesis MK12430LV24 B 31.12.2024
Indra ANDERSONE Tiesnesis IA12686LV24 B 31.12.2024
Ralfs GRABOVSKIS Tiesnesis RG13454LV24 C 31.12.2024
Māris CINKMANIS Tiesnesis MC12431LV24 B 31.12.2024
Ivita ŠALAJEVA Tiesnesis IS12943LV24 C 31.12.2024
Svitlana VELYCHKO Tiesnesis SV12432LV24 B 31.12.2024
Mareks DAŅIĻEVIČS Tiesnesis MD12688LV24 C 31.12.2024
Krišs MIHEJEVS Dalībnieku tiesnesis KM13712LV24 B 31.12.2024
Jānis MIKULANECS Tiesnesis JM12434LV24 B 31.12.2024
Artis RADZEVIČS Tiesnesis AR12435LV24 C 31.12.2024
Jevgeņijs ČEREVAČS Dalībnieku tiesnesis JC12436LV24 A 31.12.2024
Modris BRIKSNIS Tiesnesis MB12438LV24 A 31.12.2024
Gatis PRIEDĪTIS Tiesnesis GP13206LV24 C 31.12.2024
Estere SUDRABA Tiesnesis ES13718LV24 C 31.12.2024
Mārtiņš BRIKSNIS Tiesnesis MB12439LV24 A 31.12.2024
Kristians DAŅIĻEVIČS Tiesnesis KD12695LV24 C 31.12.2024
Edgars KĀRKLIS Tiesnesis EK13719LV24 C 31.12.2024
Mārcis ĀBOLTIŅŠ Tiesnesis MA12440LV24 A 31.12.2024
Mārtiņš LAPSA Galvenais tiesnesis ML12441LV24 A 31.12.2024
Ainars EIKERTS Galvenais tiesnesis AE12697LV24 C 31.12.2024
Mārtiņš LAPSA Sacensību komisārs ML12442LV24 B 31.12.2024
Konstantins HALDINS Galvenais tiesnesis KH13210LV24 A 31.12.2024
Līga MADERNIECE Galvenais sekretārs LM13466LV24 C 31.12.2024
Kārlis BRIKSNIS Tiesnesis KB12443LV24 B 31.12.2024
Evita KRŪMIŅA Tiesnesis EK13979LV24 B 31.12.2024
Rolands ŠTEINBERGS Tiesnesis RS12701LV24 B 31.12.2024
Jānis KOZLOVSKIS Sacensību komisārs JK13213LV24 A 31.12.2024
Jānis KOZLOVSKIS Galvenais tiesnesis JK13214LV24 A 31.12.2024
Valdis MADERNIEKS Sacensību vadītājs VM13470LV24 C 31.12.2024
Rolands OZOLIŅŠ Tiesnesis RO13215LV24 C 31.12.2024
Pēteris BEBRIS Tiesnesis PB13471LV24 C 31.12.2024
Raivis ŠTEINBERGS Tiesnesis RS12704LV24 B 31.12.2024 ANULĒTS
Raivis ĒRENTRAUTS Tiesnesis RE13216LV24 C 31.12.2024
Markuss JĀKOBSONS Galvenais tiesnesis MJ12449LV24 C 31.12.2024
Indra RIMOVA Tiesnesis IR12705LV24 B 31.12.2024
Reinis LILIENŠTEINS Sacensību komisārs RL13730LV24 A 31.12.2024
Ingars LĪBIS Tiesnesis IL13475LV24 C 31.12.2024
Reinis LILIENŠTEINS Tehniskās komisijas vadītājs RL13731LV24 A 31.12.2024
Rinards PODZIŅŠ Tiesnesis RP13220LV24 Māceklis 31.12.2024
Evija KREBA Tiesnesis EK13476LV24 C 31.12.2024
Edgars GILUCIS Tiesnesis EG13222LV24 Māceklis 31.12.2024
Marika SKRICKA Tiesnesis MS13223LV24 C 31.12.2024
Kristaps VĪDNERS Tiesnesis KV13735LV24 C 31.12.2024
Andrejs GUBAREVS Tiesnesis AG13224LV24 Māceklis 31.12.2024
Didzis PAVLOVICS Tiesnesis DP12458LV24 B 31.12.2024
Modris VOLKSONS Tehniskās komisijas vadītājs MV12714LV24 A 31.12.2024
Oskars OZOLS Sacensību komisārs OO12971LV24 A 31.12.2024
Raitis SIKA Tiesnesis RS12716LV24 B 31.12.2024
Vladimirs OSIPOVS Tiesnesis VO13228LV24 C 31.12.2024
Ilze KRIEVIŅA Galvenais sekretārs IK13740LV24 C 31.12.2024
Markuss DOMINIKS EGLĪTIS Tiesnesis MD13230LV24 Māceklis 31.12.2024
Didzis MIROŠŅIKS Tehniskais tiesnesis DM13742LV24 C 31.12.2024
Ilona Laine ŠTEINBERGA Tiesnesis IS12720LV24 Māceklis 31.12.2024
Eduards KALVE Galvenais tiesnesis EK13232LV24 B 31.12.2024
Kaspars TAURIŅŠ Tiesnesis KT13744LV24 B 31.12.2024
Ričards KALINKA Tiesnesis RK13746LV24 B 31.12.2024
Elīna LAUGALE Tiesnesis EL14002LV24 B 31.12.2024
Dainis AKMENTIŅŠ Tehniskais tiesnesis DA12726LV24 A 31.12.2024
Raitis SAVICKIS Tiesnesis RS12985LV24 B 31.12.2024
Ieva-Līga KAJAKA Tiesnesis IK13753LV24 C 31.12.2024
Matīss PRIEKULIS Tiesnesis MP12986LV24 C 31.12.2024
Artūrs IVANOVS Galvenais tiesnesis AI13754LV24 B 31.12.2024
Māris ZĀLE Dalībnieku tiesnesis MZ14011LV24 C 31.12.2024
Raitis OSIPOVS Tiesnesis RO12732LV24 C 31.12.2024
Ivo MARKUSS Tiesnesis IM13244LV24 B 31.12.2024
Ingus BEĻAKOVS Tehniskais tiesnesis IB12733LV24 A 31.12.2024
Jānis KARZJUKS Sacensību komisārs JK12734LV24 A 31.12.2024
Jānis ZAREMBA Galvenais tiesnesis JZ12990LV24 C 31.12.2024
Jānis Ričards MAUSLIS Tiesnesis JM12480LV24 B 31.12.2024
Enriko MELBĀRDIS Tiesnesis EM13762LV24 Māceklis 31.12.2024
Jānis ZIZLĀNS Tiesnesis JZ12739LV24 C 31.12.2024
Jānis VEIDERS Tiesnesis JV12995LV24 B 31.12.2024
Dāvis KALNIŅŠ Sacensību komisārs DK12740LV24 A 31.12.2024
Mareks MAĻAVKO Tehniskais tiesnesis MM12485LV24 A 31.12.2024
Krišjānis VĪDUŠS Sacensību komisārs KV12997LV24 A 31.12.2024
Mārcis AUSTRIŅŠ Tiesnesis MA13765LV24 Māceklis 31.12.2024
Gabriels ŽĪGURS Sacensību komisārs GZ12998LV24 A 31.12.2024
Kristers OZOLS Tiesnesis KO13766LV24 Māceklis 31.12.2024
Kristaps VĪTOLS Galvenais tiesnesis KV14022LV24 C 31.12.2024
Anete ŽĪGURE Dalībnieku tiesnesis AZ12999LV24 A 31.12.2024
Ivars SILIŅŠ Galvenais tiesnesis IS13767LV24 B 31.12.2024
Roberts GILUCIS Tiesnesis RG13256LV24 Māceklis 31.12.2024
Mareks MIERIŅŠ Tiesnesis MM13768LV24 B 31.12.2024
Edgars MIŅAOZVS Tiesnesis EM13257LV24 Māceklis 31.12.2024
Kristiāns BALULIS Tiesnesis KB13770LV24 B 31.12.2024
Anna PRIEDE Galvenais sekretārs AP13771LV24 A 31.12.2024
Andris ŠIMKUS Novērotājs AS09677LV24 A 31.12.2024
Jurijs MATVEJENKO Tiesnesis JM13005LV24 C 31.12.2024
Jeļena PAVLENKO Tiesnesis JP13006LV24 C 31.12.2024
Jānis LIEPA Galvenais tiesnesis JL13262LV24 A 31.12.2024
Oto CILLINBERGS Tiesnesis OC14030LV24 Māceklis 31.12.2024
Madara NUĶE Dalībnieku tiesnesis MN13263LV24 C 31.12.2024
Jurijs SAVEĻJEVS Tiesnesis JS12752LV24 A 31.12.2024
Helmuts MASAĻSKIS Tiesnesis HM13264LV24 C 31.12.2024
Guntis ŠKĒLE Tiesnesis GS13776LV24 C 31.12.2024
Vitālijs SAVEĻJEVS Tiesnesis VS12753LV24 C 31.12.2024
Agnese DONE Tiesnesis AD13009LV24 C 31.12.2024
Andris MALAHOVS Galvenais tiesnesis AM13010LV24 C 31.12.2024
Krists DAUGINS Tiesnesis KD12755LV24 C 31.12.2024
Gita ZIZLĀNE Tiesnesis GZ12757LV24 Māceklis 31.12.2024
Aigars MELDERIS Tiesnesis AM13013LV24 B 31.12.2024
Kristaps SKIRMANIS Tiesnesis KS14037LV24 Māceklis 31.12.2024
Aivars PĪTERĀNS Tiesnesis AP13014LV24 C 31.12.2024
Nauris OGORODOVS Hronometrāžists NO13270LV24 A 31.12.2024
Ivars CAVRO Tiesnesis IC13015LV24 B 31.12.2024
Andrejs NARNICKIS Tiesnesis AN13016LV24 B 31.12.2024
Jānis TREIMANIS Tehniskais tiesnesis JT13784LV24 C 31.12.2024
Edgars KOZLOVSKIS Tiesnesis EK13017LV24 B 31.12.2024
Edgars LAZDIŅŠ Tiesnesis EL13785LV24 C 31.12.2024
Māris OZOLIŅŠ Tehniskais tiesnesis MO13018LV24 C 31.12.2024
Vladimirs DANILOVS Tehniskais tiesnesis VD13786LV24 B 31.12.2024
Juris DĪCMANIS Tiesnesis JD13019LV24 C 31.12.2024
Mārtiņs MELDRĀJS Tiesnesis MM13787LV24 C 31.12.2024
Anete GRUNDMANE Tiesnesis AG14043LV24 C 31.12.2024
Raivis GRAUDIŅŠ Tiesnesis RG13020LV24 A 31.12.2024
Aivis VEINBERGS Tiesnesis AV13021LV24 C 31.12.2024
Artūrs GRULLIS-DRULLIS Tiesnesis AG14045LV24 C 31.12.2024
Lelde GUDE KOLONOVA Tiesnesis LG12511LV24 B 31.12.2024
Raimonds VĪTOLIŅŠ Tiesnesis RV13023LV24 C 31.12.2024
Laura GRAUDIŅA Tiesnesis LG13024LV24 Māceklis 31.12.2024
Matīss TAURĒNS Tiesnesis MT13025LV24 C 31.12.2024
Edgars INDRIKOVS Tehniskās komisijas vadītājs EI12514LV24 C 31.12.2024
Egils ZAKOVICS Tiesnesis EZ14051LV24 B 31.12.2024
Dace DRUPA Tiesnesis DD12516LV24 C 31.12.2024
Reinis DINĶĪTS Tiesnesis RD14052LV24 A 31.12.2024
Kristaps ŪSIŅŠ Tiesnesis KU13285LV24 C 31.12.2024
Agnese JAKOVELE Tiesnesis AJ14053LV24 C 31.12.2024
Dans DUBROVSKIS Tiesnesis DD13030LV24 B 31.12.2024
Renārs LIEPA Tiesnesis RL13286LV24 Māceklis 31.12.2024
Aldis SAULĪTIS Tiesnesis AS13287LV24 A 31.12.2024
Daiga BIRKA Tiesnesis DB12520LV24 A 31.12.2024
Roberts MAČEKS Tiesnesis RM13032LV24 Māceklis 31.12.2024
Ance MIZĒNA Tiesnesis AM14057LV24 B 31.12.2024
Alise SAULĪTE Tiesnesis AS13290LV24 C 31.12.2024
Agris MIZĒNS Tiesnesis AM14058LV24 B 31.12.2024
Anete ROŽKALNE Tiesnesis AR14059LV24 B 31.12.2024
Juris OSIS Drošības komisārs JO12524LV24 C 31.12.2024
Kristaps FREIMANIS Tehniskais tiesnesis KF12780LV24 C 31.12.2024
Jānis ŠLEINERS Tiesnesis JS12525LV24 A 31.12.2024
Gints FREIMANIS Tehniskais tiesnesis GF12781LV24 A 31.12.2024
Elina KASKA Sacensību vadītājs EK13037LV24 C 31.12.2024
Denis GOLOVAČOVS Tehniskais tiesnesis DG13549LV24 A 31.12.2024
Uģis UVĀROVS Tiesnesis UU14061LV24 B 31.12.2024
Arturs KLEINOVS Tiesnesis AK12782LV24 C 31.12.2024
Anna VJUGINA Tiesnesis AV13038LV24 Māceklis 31.12.2024
Madara MARKUSA Tiesnesis MM13039LV24 B 31.12.2024
Kristina Krista JAZBUTE Tiesnesis KJ13551LV24 C 31.12.2024
Andra JERMACĀNE Tiesnesis AJ12528LV24 C 31.12.2024
Niks Norberts KUBLIŅŠ Tiesnesis NK13040LV24 Māceklis 31.12.2024
Gatis CIMDIŅŠ Sacensību vadītājs GC12529LV24 B 31.12.2024
Gunārs DĪRIŅŠ Tiesnesis GD12785LV24 B 31.12.2024
Uva VĒJA Tiesnesis UV13041LV24 C 31.12.2024
Roberts RUMAKS Tiesnesis RR13042LV24 C 31.12.2024
Eriks ŽUKOVSKIS Distances priekšnieks EZ13555LV24 B 31.12.2024
Agita DRAVENIECE Tiesnesis AD14067LV24 B 31.12.2024
Gunārs BIRKS Tiesnesis GB13557LV24 B 31.12.2024
Rodžers PURMALIS Tiesnesis RP12534LV24 B 31.12.2024
Aigars REŅĢĪTIS Tiesnesis AR13046LV24 C 31.12.2024
Annija GULBE Tiesnesis AA12535LV24 B 31.12.2024
Svīkulis KASPARS Galvenais tiesnesis SK13047LV24 B 31.12.2024
Paula MARKUŠEVSKA Tiesnesis PM13559LV24 C 31.12.2024
Andris ŠTEINBERGS Tiesnesis AS12536LV24 C 31.12.2024
Nikolajs KLEINOVS Tiesnesis NK12792LV24 C 31.12.2024
Anna SPRIKUTE Tiesnesis AS13048LV24 A 31.12.2024
Pēteris UŽULIS Tiesnesis PU13816LV24 B 31.12.2024
Gundars PURIŅŠ Tiesnesis GP12537LV24 B 31.12.2024
Mairis ĻUTKUS Tiesnesis ML12793LV24 C 31.12.2024
Jānis OZOLIŅŠ Tiesnesis JO13305LV24 C 31.12.2024
Edgars OZOLS Tiesnesis EO12794LV24 C 31.12.2024
GUNDEGA MASAĻSKA Tiesnesis GM13306LV24 C 31.12.2024
Vilute KLEINOVA Tiesnesis VK12795LV24 C 31.12.2024
Ainars MAGONE Tiesnesis AM13051LV24 C 31.12.2024
Diana OZOLIŅA-KOTOVA Tiesnesis DO13052LV24 C 31.12.2024
Deivids ERMANSONS Tiesnesis DE12797LV24 C 31.12.2024
Aivars KALVIŠS Tiesnesis AK12798LV24 B 31.12.2024
Māris KOZLOVSKIS Tiesnesis MK12543LV24 A 31.12.2024
Gatis LĪBIS Tiesnesis GL13750LV24 Māceklis 21.07.2024
Mārtiņš MEŽSARGS Tiesnesis MM14027LV24 Māceklis 21.07.2024
Eduards KRONBERGS Tiesnesis EK14049LV24 C 21.07.2024

Lūdzu uzgaidiet..

REĢISTRĒTIEM LIETOTĀJIEMReģistrēties
Aizmirsi paroli? Spied šeit!