LAFLicences.lv izmanto divu veidu sīkdatnes:
  1. Sīkdatnes, kas nodrošina Jūsu pieprasīto pakalpojumu darbību.
  2. Sīkdatnes, kas LAFLicences.lv sniedz informāciju par interneta vietnes www.laflicences.lv apmeklējumu un, kuru izmantošanai ir nepieciešama Jūsu piekrišana.
Piekrītu

LICENCES

Pasūtīt licenci

Tiesnešu licences

Vārds, Uzvārds Tiesneša amats Licences Nr. Derīguma termiņš
Dairis VĪKSNE Tehniskais tiesnesis DV01792LV19 31.12.2019
Jānis KARZJUKS Galvenais tiesnesis JK01793LV19 31.12.2019
Guntis LEITIS Tiesnesis GL02051LV19 31.12.2019
Ivo MELBĀRDIS Tiesnesis IM02307LV19 31.12.2019
Rolands :STEINBERGS Tiesnesis RS03076LV19 31.12.2019
Edgars EBERLIŅŠ Tiesnesis EE02053LV19 31.12.2019
Nauris OGORODOVS Hronometrāžists NO02565LV19 31.12.2019
Ivo JANSONS Tiesnesis IJ01798LV19 31.12.2019
Denis GOLOVAČOVS Tehniskais tiesnesis DG02055LV19 31.12.2019
Andrejs KĻAVIŅŠ Tehniskais tiesnesis AK02567LV19 31.12.2019
Ilgvars ĀBOLTIŅŠ Tiesnesis IA01800LV19 31.12.2019
Rihards SAKS Tiesnesis RS02056LV19 31.12.2019
Gundars PURIŅŠ Tiesnesis GP01801LV19 31.12.2019
Ilze SAULĪTE-KOZLOVSKA Tiesnesis IS01802LV19 31.12.2019
Dainis POLITIKO Tehniskais tiesnesis DP02058LV19 31.12.2019
Kaspars BUTKUS Galvenais tiesnesis KB01803LV19 31.12.2019
Mārtiņš BRIKSNIS Tiesnesis MB01804LV19 31.12.2019
Modris BRIKSNIS Tiesnesis MB01805LV19 31.12.2019
Kitija PŪPOLIŅA - PODIŅA Tehniskais tiesnesis KP01806LV19 31.12.2019
Jevgeņijs ČEREVAČS Dalībnieku tiesnesis JC01808LV19 31.12.2019
Georgijs PLISKA Tiesnesis GP02320LV19 31.12.2019
Agita DRAVENIECE Tiesnesis AD02576LV19 31.12.2019
Evita MIŅINA Tiesnesis EM01809LV19 31.12.2019
Jānis ŠLEINERS Tiesnesis JS01810LV19 31.12.2019
Uldis ŠLEINERS Tiesnesis US01811LV19 31.12.2019
Kārlis BRIKSNIS Tiesnesis KB01812LV19 31.12.2019
Normunds ŠVARCS Galvenais tiesnesis NS01813LV19 31.12.2019
Ēriks ZADEIKS Tehniskais tiesnesis EZ02069LV19 31.12.2019
Kaspars GRĀVELIS Tiesnesis KG02581LV19 31.12.2019
Mārtiņš KOLONOVS Tiesnesis MK01814LV19 31.12.2019
Raimonds JERĀNS Tehniskais tiesnesis RJ02070LV19 31.12.2019
Inese DREIMANE Tiesnesis ID01815LV19 31.12.2019
Egils DREIMANIS Galvenais tiesnesis ED01816LV19 31.12.2019
Arnis VĒZA Sacensību komisārs AV01305LV19 31.12.2019
SANDRIS RIMOVS Tiesnesis SR01817LV19 31.12.2019
Irina TROŠKA Tiesnesis IT01818LV19 31.12.2019
Artis TUPESIS Tiesnesis AT02074LV19 31.12.2019
Vita VALAINE Sekretārs VV02330LV19 31.12.2019
Andris MILLERS Sacensību komisārs AM01819LV19 31.12.2019
Klāvs JANCIS Tiesnesis KJ02075LV19 31.12.2019
Agris MIZĒNS Tiesnesis AM02587LV19 31.12.2019
Ilgvars KALMANIS Tiesnesis IK01820LV19 31.12.2019
Andrejs VOITOVS Galvenais tiesnesis AV01309LV19 31.12.2019
Māris KULŠS Dalībnieku tiesnesis MK01821LV19 31.12.2019
Velga MIŅINA Tiesnesis VM01822LV19 31.12.2019
Indra RIMOVA Tiesnesis IR02846LV19 31.12.2019
Vilnis VĪTOLS Tiesnesis VV01823LV19 31.12.2019
Kārlis STELPS Tiesnesis KS02079LV19 31.12.2019
Jānis ZAREMBA Tehniskais tiesnesis JZ02847LV19 31.12.2019
Jānis TETERIS Sacensību komisārs JT01824LV19 31.12.2019
Elīne BERĶE Sacensību komisārs EB02080LV19 31.12.2019
Māris MILLERS Tiesnesis MM01825LV19 31.12.2019
Agris ČIVČS Drifta vērtētājs AC02339LV19 31.12.2019
Lauris KAKTIŅŠ Tiesnesis LK01828LV19 31.12.2019
Jānis LANKUPS Tiesnesis JL01829LV19 31.12.2019
Mārtiņš DĪRIŅŠ Tiesnesis MD02341LV19 31.12.2019
Aleksandrs INNUSS Galvenais tiesnesis AI01574LV19 31.12.2019
Kaspars BRIEDĪTIS Tiesnesis KB01831LV19 31.12.2019
Anete DREVINSKA Sekretārs AD01832LV19 31.12.2019
Mārcis ĀBOLTIŅŠ Tiesnesis MA01833LV19 31.12.2019
Alens Mariss SPRŪDS Tiesnesis AS01834LV19 31.12.2019
Andris ŠIMKUS Tehniskais tiesnesis AS00043LV19 31.12.2019
Jānis MIKULĀŅECS Tiesnesis JM01835LV19 31.12.2019
Edgars SPRŪDS Tiesnesis ES01836LV19 31.12.2019
Lelde GUDE KOLONOVA Tiesnesis LG02093LV19 31.12.2019
Nauris STASIS Tiesnesis NS01838LV19 31.12.2019
Mārtiņš BUCIS Tiesnesis MB01839LV19 31.12.2019
Tomass DEMBOVSKIS Tiesnesis TD02095LV19 31.12.2019
Madars MATEVIČS Tiesnesis MM01840LV19 31.12.2019
Mārtiņš LAPSA Galvenais tiesnesis ML02096LV19 31.12.2019
Igors PONOMARJOVS Dalībnieku tiesnesis IP01841LV19 31.12.2019
Andris BARTKEVIČS Tiesnesis AB02097LV19 31.12.2019
Indulis BRIEDĪTIS Tiesnesis IB01842LV19 31.12.2019
NORMUNDS ZAĶIS Tiesnesis NZ01843LV19 31.12.2019
Santa MEISTERE Tiesnesis SM02099LV19 31.12.2019
Mārtiņš KALMANIS Tiesnesis MK02100LV19 31.12.2019
Markuss JĀKOBSONS Tiesnesis MJ02869LV19 31.12.2019
Gunārs DĪRIŅŠ Tiesnesis GD02358LV19 31.12.2019
Viktorija Keita DREIMANE Tiesnesis VD02870LV19 31.12.2019
Itars SILIŅŠ Galvenais tiesnesis IS01848LV19 31.12.2019
Modris VOLKSONS Tehniskais tiesnesis MV01849LV19 31.12.2019
Rihards ISATS Tiesnesis RI02361LV19 31.12.2019
Ainārs SILIŅŠ Tiesnesis AS01850LV19 31.12.2019
Mārtiņš BLAUBERGS Tiesnesis MB02362LV19 31.12.2019
Raivis RIEŽNIEKS Tiesnesis RR02363LV19 31.12.2019
Kaspars SIMAITIS Tiesnesis KS02620LV19 31.12.2019
Vladislavs BELOUSOVS Tehniskais tiesnesis VB01853LV19 31.12.2019
Ivo TRAUBERGS Tehniskais tiesnesis IT02109LV19 31.12.2019
Artūrs IVANOVS Distances priekšnieks AI01854LV19 31.12.2019
Mareks KOZLOVSKIS Tiesnesis MK01855LV19 31.12.2019
Jānis BALTIŅŠ Tiesnesis JB02367LV19 31.12.2019
Imants MIKULANECS Tiesnesis IM01856LV19 31.12.2019
Jānis KOZLOVSKIS Sacensību komisārs JK01857LV19 31.12.2019
Reinis GINTERS Tiesnesis RG01858LV19 31.12.2019
Inga GINTERE Tiesnesis IG01859LV19 31.12.2019
Mārtiņš KRŪMIŅŠ Tehniskais tiesnesis MK01861LV19 31.12.2019
Signe GINTERE Tiesnesis SG01862LV19 31.12.2019
Kristīne ŠATROVSKA Sekretārs KS02119LV19 31.12.2019
Kristaps LAPSA Dalībnieku tiesnesis KL02122LV19 31.12.2019
Undīne KRAVALE-VĪDUŠA Tiesnesis UK00587LV19 31.12.2019
Beāte BALULE Dalībnieku tiesnesis BB02379LV19 31.12.2019
Mareks MAĻAVKO Tehniskais tiesnesis MM01869LV19 31.12.2019
Armands PUĶĪTIS Tiesnesis AP02129LV19 31.12.2019
Linda STRĒLNIECE Tiesnesis LS01107LV19 31.12.2019
Ilona GAIGOLE Galvenais sekretārs IG01876LV19 31.12.2019
Kalvis SMILDZIŅŠ Tiesnesis KS01621LV19 31.12.2019
Uģis JIRGENSONS Tiesnesis UJ02391LV19 31.12.2019
Jānis JIRGENSONS Tiesnesis JJ02392LV19 31.12.2019
Līga PLŪME-PODZIŅA Tiesnesis LP02394LV19 31.12.2019
Gatis KRASTIŅŠ Sacensību vadītājs GK01886LV19 31.12.2019
Sandris ZEMĪTIS Dalībnieku tiesnesis SZ01887LV19 31.12.2019
Jānis BIRKS Tiesnesis JB00352LV19 31.12.2019
Liene ZEMĪTE Dalībnieku tiesnesis LZ01888LV19 31.12.2019
Daiga BIRKA Tiesnesis DB00354LV18 31.12.2019
Jānis SAULKALNS Tiesnesis JS02402LV19 31.12.2019
Ainārs SULAINIS Tiesnesis AS02658LV19 31.12.2019
Lauris FELDMANIS Tiesnesis LF02661LV19 31.12.2019
Raivis REINSONS Tehniskais tiesnesis RR01894LV19 31.12.2019
Eduards KALVE Galvenais tiesnesis EK02152LV19 31.12.2019
Girts ULPE Sacensību komisārs GU02664LV19 31.12.2019
Annija AMBRĒNA Tiesnesis AA02665LV19 31.12.2019
Toms LEJIŅŠ Tiesnesis TL01898LV19 31.12.2019
Miks ZVAIGZNE Tiesnesis MZ02154LV19 31.12.2019
Antra KALNIŅA Tiesnesis AK02666LV19 31.12.2019
Raivis ŠTEINBERGS Tiesnesis RS01899LV19 31.12.2019
Matīss TĪRMANIS Tehniskais tiesnesis MT02667LV19 31.12.2019
Vents SOBOČEVSKIS Tiesnesis VS01900LV19 31.12.2019
Jānis BEĻAKOVS Galvenais tiesnesis JB01389LV19 31.12.2019
Konstantins HALDINS Galvenais tiesnesis KH02413LV19 31.12.2019
Aivars ANSONS Tiesnesis AA02926LV19 31.12.2019
Māris DEMBOVSKIS Tiesnesis MD01903LV19 31.12.2019
Kristaps JEIGE Distances priekšnieks KJ02671LV19 31.12.2019
Zane BRAUNA Tiesnesis ZB02161LV19 31.12.2019
Arnis ROZE Distances priekšnieks AR01906LV19 31.12.2019
Jānis VEIDERS Tiesnesis JV02676LV19 31.12.2019
Liene DREVINSKA Galvenais sekretārs LD02677LV19 31.12.2019
Gabriels ŽĪGURS Sacensību komisārs GZ02166LV19 31.12.2019
Jānis STEPIŅŠ Tiesnesis JS02936LV19 31.12.2019
Ivo ZEĻĢIS Tiesnesis IZ02937LV19 31.12.2019
Anatolijs GABRĀNS Tehniskais tiesnesis AG02426LV19 31.12.2019
Normunds VĪTOLS Tiesnesis NV00379LV19 31.12.2019
Toms BITERS Tiesnesis TB00635LV19 31.12.2019
Toms BERGMANIS Tiesnesis TB02171LV19 31.12.2019
Maija SAULĪTE Galvenais sekretārs MS02683LV19 31.12.2019
Guntis CILDERMANIS Tiesnesis GC02428LV19 31.12.2019
Maija SAULĪTE Tiesnesis MS02684LV19 31.12.2019
Sandris BRANTEVICS Tiesnesis SB01917LV19 31.12.2019
Kaspars BITE Tiesnesis KB01918LV19 31.12.2019
Mareks MIERIŅŠ Tiesnesis MM02174LV19 31.12.2019
Ilona BIRKA Tiesnesis IB02175LV19 31.12.2019
Linda PAPA Tiesnesis LP02176LV19 31.12.2019
Gints FREIMANIS Tehniskais tiesnesis GF02178LV19 31.12.2019
Kaspars TAURIŅŠ Tiesnesis KT01923LV19 31.12.2019
Uģis UVĀROVS Tiesnesis UU00646LV19 31.12.2019
Andris MĀLNIEKS Dalībnieku tiesnesis AM01928LV19 31.12.2019
Ģirts LEIMANS Tehniskais tiesnesis GL02185LV19 31.12.2019
Ģirts AUZIŅŠ Sacensību komisārs GA02441LV19 31.12.2019
Agnis VĪGRANTS Drifta vērtētājs AV02702LV19 31.12.2019
Raitis SIKA Tiesnesis RS02447LV19 31.12.2019
Kārlis SKIRMANIS Tiesnesis KS02448LV19 31.12.2019
Guntis GŪTMANIS Tiesnesis GG01937LV19 31.12.2019
Māris KOZLOVSKIS Tiesnesis MK00402LV19 31.12.2019
Zigmārs EIGMINS Drifta vērtētājs ZE00658LV19 31.12.2019
Sigita BĒRZIŅA Tiesnesis SB01939LV19 31.12.2019
Jānis KAULIŅŠ Tiesnesis JK02451LV19 31.12.2019
Oskars KĀRKLIŅŠ Tiesnesis OK01943LV19 31.12.2019
Inta GUDE Tiesnesis IG00664LV19 31.12.2019
Gunārs ĶEIPĀNS Galvenais tiesnesis GK01689LV19 31.12.2019
Svīkulis KASPARS Galvenais tiesnesis SK02969LV19 31.12.2019
Gunars BIRKS Tiesnesis GB00410LV19 31.12.2019
Nauris KALVĀNS Galvenais tiesnesis NK02714LV19 31.12.2019
Valdis BRUTĀNS Galvenais sekretārs VB00924LV19 31.12.2019
Darjus DARGIS Galvenais tiesnesis DD02716LV19 31.12.2019
Jānis KRASTIŅŠ Sacensību komisārs JK01949LV19 31.12.2019
Ilze BRUTĀNE Galvenais sekretārs IB00926LV19 31.12.2019
Rolands KORSAKS Tiesnesis RK01950LV19 31.12.2019
Kristiāns BALULIS Tiesnesis KB02206LV19 31.12.2019
Pēteris UŽULIS Tiesnesis PU02719LV19 31.12.2019
Lauris ROBERTS Dalībnieku tiesnesis LR02976LV19 31.12.2019
Baiba KALMANE Tiesnesis BK01953LV19 31.12.2019
Eva JURGENBERGA Dalībnieku tiesnesis EJ02465LV19 31.12.2019
Lauris SILIŅŠ Tiesnesis LS02978LV19 31.12.2019
Aivis MISIŅŠ Tiesnesis AM02212LV19 31.12.2019
Mirdza MARKUSA Tiesnesis MM02468LV19 31.12.2019
Veneta ČIPA Tiesnesis VC01958LV19 31.12.2019
Aivars KĻAVIŅŠ Tiesnesis AK02214LV19 31.12.2019
Lauris ZĀLĪTIS Tiesnesis LZ02726LV19 31.12.2019
Aivars ČIPS Tiesnesis AC01959LV19 31.12.2019
Elīna LAUGALE Tiesnesis EL02471LV19 31.12.2019
Jānis BEĻAKOVS Sacensību komisārs JB02728LV19 31.12.2019
Kārlis ĶIPSTS Tiesnesis KK01963LV19 31.12.2019
Kristīne SAULĪTE Sekretārs KS02731LV19 31.12.2019
Guntis CITLAVS Drošības komisārs GC01965LV19 31.12.2019
Matīss LEPIKSONS Tehniskais tiesnesis ML02477LV19 31.12.2019
Roberts ČEKŠS Tiesnesis RC02734LV19 31.12.2019
Linda MEDNE Sekretārs LM01967LV19 31.12.2019
Jānis PAKERS Tiesnesis JP02223LV19 31.12.2019
Laila ĶEIPĀNE Dalībnieku tiesnesis LG01712LV19 31.12.2019
Andris ZVINGĒVICS Novērotājs AZ01714LV19 31.12.2019
Jānis SNIEDZĀNS Sacensību komisārs JS01970LV19 31.12.2019
Gunta KALMANE Tiesnesis GK01974LV19 31.12.2019
Ģirts ZELMENIS Galvenais tiesnesis GZ01719LV19 31.12.2019
Krišjānis VĪDUŠS Sacensību komisārs KV01975LV19 31.12.2019
Gatis PIZIKS Tiesnesis GP02487LV19 31.12.2019
Miķelis PRIEKULIS Drifta vērtētājs MP02743LV19 31.12.2019
Andris VĪNS Tiesnesis AV01976LV19 31.12.2019
Ingus BEĻAKOVS Tiesnesis IB02744LV19 31.12.2019
Dina VIZULE Tiesnesis DV03001LV19 31.12.2019
Aiga FELZENBERGA Tiesnesis AF02491LV19 31.12.2019
Anna PRIEDE Sekretārs AP01981LV19 31.12.2019
Gunita RAMONA Dalībnieku tiesnesis GR00446LV19 31.12.2019
Ralfs FREIMANIS Tiesnesis RF02238LV19 31.12.2019
Valdis BRENCIS Tehniskais tiesnesis VB01727LV19 31.12.2019
Aldis SILIŅŠ Tiesnesis AS02752LV19 31.12.2019
Indra ANDERSONE Tiesnesis IA02753LV19 31.12.2019
Endija ĶERVIJA Tiesnesis EK01734LV18 31.12.2019
Bruno LIELKĀJA Tiesnesis BL02246LV19 31.12.2019
Jevgenijs SAKS Tiesnesis JS01735LV19 31.12.2019
Viesturs LIELKĀJA Tiesnesis VL02247LV19 31.12.2019
Ivita ŠALAJEVA Tiesnesis IS01736LV18 31.12.2019
Gints ARTMANIS Tiesnesis GA02248LV19 31.12.2019
Valts VANTERS Dalībnieku tiesnesis VV01737LV19 31.12.2019
Janeks KRASTIŅŠ Tiesnesis JK01993LV19 31.12.2019
Klāvs RAMANIS Tiesnesis KR02250LV19 31.12.2019
Jānis LIPSKIS Tehniskais tiesnesis JL02762LV19 31.12.2019
Ģirts AUZIŅŠ Tehniskais tiesnesis GA01739LV19 31.12.2019
Egils MEŽAKS Novērotājs EM01995LV19 31.12.2019
Anita Maija PLUKSE Tiesnesis AP01996LV19 31.12.2019
Uldis SILIŅŠ Tiesnesis US02252LV19 31.12.2019
Terēze OZOLA Sekretārs TO01741LV19 31.12.2019
Uģis UVĀROVS Tiesnesis UU02509LV19 31.12.2019
Gunārs KOSOJS Galvenais tiesnesis GK01230LV19 31.12.2019
Oskars OZOLS Sacensību komisārs OO01742LV19 31.12.2019
Kristaps RIMŠĀNS Tehniskais tiesnesis KR02767LV19 31.12.2019
Ivars SILIŅŠ Galvenais tiesnesis IS02000LV19 31.12.2019
Raivis GRAUDIŅŠ Drifta vērtētājs RG02512LV19 31.12.2019
Mārtiņš Mārcis PUTNIŅŠ Tiesnesis MP02768LV19 31.12.2019
Didzis PAVLOVICS Tiesnesis DP01746LV19 31.12.2019
Martins SMAGARS Tiesnesis MS02258LV19 31.12.2019
Agris KVEDARS Tiesnesis AK01747LV19 31.12.2019
Māris PODIŅŠ Tehniskais tiesnesis MP02003LV19 31.12.2019
Marks Daniels LOKMANIS Tiesnesis ML02259LV19 31.12.2019
Dāvis KALNIŅŠ Sacensību vadītājs DK02004LV19 31.12.2019
Artūrs PASTUŠENKOVS Tiesnesis AP02260LV19 31.12.2019
Rihards ŠVARCS Tiesnesis RS02772LV19 31.12.2019
Mārtiņš ZUDAVS Tiesnesis MZ01749LV19 31.12.2019
Ieva SARMIŅA Sekretārs IS02005LV19 31.12.2019
Maira MEDNE Tiesnesis MM01750LV19 31.12.2019
Kristaps VĪTOLS Galvenais tiesnesis KV02774LV19 31.12.2019
Jānis JANSONS Tiesnesis JJ01751LV19 31.12.2019
Anna SPRIKUTE Tiesnesis AS02775LV19 31.12.2019
Dairis OZOLIŅŠ Tehniskais tiesnesis DO01752LV19 31.12.2019
Aldis PĪLĒNS Drošības komisārs AP02008LV19 31.12.2019
Jānis Ričards MAUSLIS Tiesnesis JM02520LV19 31.12.2019
Gundars VĪTOLS Tehniskais tiesnesis GV01753LV19 31.12.2019
Uldis ŠALTĀNS Tehniskais tiesnesis US02009LV19 31.12.2019
Roberts ĻUTKUS Tehniskais tiesnesis RL01754LV19 31.12.2019
Jānis ZEĶĪTIS Tehniskais tiesnesis JZ01755LV19 31.12.2019
Andis DREIMANIS Tiesnesis AD02267LV19 31.12.2019
Inta BERKLAVA Tehniskais tiesnesis IB01756LV19 31.12.2019
Elvijs SPROĢIS Tehniskais tiesnesis ES01757LV19 31.12.2019
Valters LIEPIŅŠ Tehniskais tiesnesis VL02781LV19 31.12.2019
Dainis AKMENTIŅŠ Tehniskais tiesnesis DA01758LV19 31.12.2019
Jurijs SAVEĻJEVS Tiesnesis JS02015LV19 31.12.2019
Aivars SPALVIŅŠ Hronometrāžists AS01761LV19 31.12.2019
Rita ĀBOLTIŅA Tiesnesis RA02021LV19 31.12.2019
Arta KLIŠĀNE Galvenais sekretārs AK02790LV19 31.12.2019
Edžus JUMĪTIS Tehniskais tiesnesis EJ01768LV19 31.12.2019
Iveta KRASTIŅA Galvenais sekretārs IK02024LV19 31.12.2019
Reinis GUDONIS Tehniskais tiesnesis RG01769LV19 31.12.2019
Inga ŠILKE Tiesnesis IS02025LV19 31.12.2019
Harijs GERĶIS Tehniskais tiesnesis HG01770LV19 31.12.2019
Jānis ŠILKE Tiesnesis JS02026LV19 31.12.2019
Jānis STULPA Tehniskais tiesnesis JS01771LV19 31.12.2019
Ansis ŠTRĀLS Tiesnesis AS02027LV19 31.12.2019
Sabīne BAJĀRE Tiesnesis SB01772LV19 31.12.2019
Andris DAUGINS Tiesnesis AD02028LV19 31.12.2019
Krišjānis SILIŅŠ Tiesnesis KS01773LV19 31.12.2019
Ketija ZVANĪTĀJA Tiesnesis KZ02029LV19 31.12.2019
Inese PALMA Galvenais sekretārs IP02797LV19 31.12.2019
Jānis RUDZINSKIS Tiesnesis JR00750LV19 31.12.2019
Dzintars AUKA Galvenais tiesnesis DA02030LV19 31.12.2019
Daiga CAUNE-UTINĀNE Tiesnesis DC01776LV19 31.12.2019
Jānis UTINĀNS Tiesnesis JU01777LV19 31.12.2019
Jānis STRAUPE Sacensību komisārs JS02801LV19 31.12.2019
Guntis CAUNE Tiesnesis GC01778LV19 31.12.2019
Kaspars PRIEDE Tiesnesis KP02802LV19 31.12.2019
Reinis DINĶĪTS Tiesnesis RD01779LV19 31.12.2019
Vitālijs SAVEĻJEVS Tiesnesis VS02035LV19 31.12.2019
Marika BALČUS Tiesnesis MB02547LV19 31.12.2019
Pēteris ZORĢIS Sacensību komisārs PZ01781LV19 31.12.2019
Sarmīte SALMINA Tiesnesis SS02037LV19 31.12.2019
Jurijs ŠESTAKOVS Distances priekšnieks JS02805LV19 31.12.2019
Elvijs KANDERS Tiesnesis EK01784LV19 31.12.2019
Māris BAUMANIS Distances priekšnieks MB01786LV19 31.12.2019
Anna VĪGANTE Tiesnesis AV02042LV19 31.12.2019
Juris BALULIS Distances priekšnieks JB01788LV19 31.12.2019
Diāna PĪLĀGA Tiesnesis DP02300LV19 31.12.2019
Kristiāns BALULIS Tiesnesis KB01789LV19 31.12.2019
Jekaterina ABRAMENKO Tiesnesis JA01790LV19 31.12.2019
Neringa SIMSON Galvenais sekretārs NS02302LV19 31.12.2019
Dairis VĪKSNE Sacensību komisārs DV01791LV19 31.12.2019
Maris SIMSON Sacensību vadītājs MS02303LV19 31.12.2019

Lūdzu uzgaidiet..

REĢISTRĒTIEM LIETOTĀJIEMReģistrēties
Aizmirsi paroli? Spied šeit!